T&T 61 Nguyễn Công Hoan

Chúng tôi đã có mặt trên thị trường hơn 15 năm, sẵn sàng phục vụ và tư vấn các bạn về tất cả nhu cầu liên quan tới tennis.

With the new year just a few weeks old, we here at We are already planning ahead to the industry events that lie ahead. Our first stop will be Sydney and We Ascend APAC on March 5th, at the Taronga Zoo by Sydney Harbour.

dunlopcommerceAPACaustraliahome
HOME SHOES Câu hỏi ĐÓNG - CLOSE ENDED

Câu hỏi đóng là những câu hỏi mà câu trả lời thường là “YES ”, “NO” hoặc một thực tế đơn giản nào đó, tính chất của nó là xác nhận lại thông tin, chứ không có tính gợi mở.

HOME Câu hỏi MỞ - OPEN ENDED

Hỏi mở là hỏi khi muốn nắm bắt ý kiến riêng của người được hỏi, đào sâu thêm thông tin, khơi gợi người được hỏi nói về những điều bạn chưa biết hay còn mơ hồ. Câu hỏi mở thường bắt đầu bằng từ để hỏi có dạng “vì sao, như thế nào, ở đâu, ý kiến của bạn về vấn đề đó…” (Trong Tiếng Anh là dạng câu hỏi WH [Why, how, where, when…). Câu hỏi mở là những câu hỏi không có câu trả lời cố định, chúng kích thích suy nghĩ và mở ra những trao đổi hoặc tranh luận, người được hỏi không bị gò bó về câu trả lời.

With the new year just a few weeks old, we here at We are already planning ahead to the industry events that lie ahead. Our first stop will be Sydney and We Ascend APAC on March 5th, at the Taronga Zoo by Sydney Harbour.

dunlopcommerceAPACaustraliahome